Image

Poradnia logopedyczna

 

W ramach kontraktu z NFZ najmłodsi pacjenci do skończenia 18 r. ż., mogą nieodpłatnie korzystać w naszej przychodni z Poradni Logopedycznej. Wymagane jest skierowanie od lekarza, zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu.
Poradnia Logopedyczna zajmuje się leczeniem zaburzeń mowy u dzieci i u osób dorosłych.
Oferuje kompleksowe usługi w zakresie: logopedii ogólnej, wczesnej interwencji logopedycznej, neurologopedii osób dorosłych;

 

Poradnia Logopedyczna zajmuje się diagnozą i terapią:

– dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami artykulacji,
– dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami płynności mowy,
– dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
– dzieci z alalią i niedokształceniem mowy o typie afazji,
– dzieci z zaburzeniami języka pisanego(dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
– dzieci z tzw. grupy ryzyka,
– dzieci z problemami w zakresie karmienia i połykania,
– osób z uszkodzonym słuchem,
– osób z afazją,
– osób po urazach czaszkowo – mózgowych,
– osób laryngektomowanych,
– osób po usunięciu nowotworu złośliwego jamy ustnej,
– osób z chorobami demielinizacyjnymi oraz demencyjnymi oraz prowadzi profilaktyką zaburzeń mowy i wczesne badania przesiewowe u dzieci;

 

 

Ułatwienia dostępu